Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

Trh finančního poradenství bude transparentní

CCB – Czech Credit Bureau spouští registru poradců ELIXIR

Praha 20. září 2012 – Samoregulaci a zvýšení transparentnosti finančněporadenského trhu přináší nový registr poradců ELIXIR. Jeho spuštění oznámila společnost CCB – Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančněporadenskými společnostmi. Přínosem registru ELIXIR je mimo jiné posílení důvěryhodnosti směrem k veřejnosti a zvýšení transparentnosti odvětví. Pilotní etapa již prověřila funkčnost a stabilitu celého systému výměny dat a oficiálně registr zahájil provoz v září 2012. Prvními členy registru se staly významné poradenské a finanční instituce (Broker Consulting, a. s., Broker Expert, a. s., Fincentrum, a. s., INSIA a.s., Partners Financial Services, a. s.).

„Registr finančních poradců ELIXIR omezuje prostor pro ne¬etické nebo nezákonné jednání finančních zprostředkovatelů. Díky efektivní samoregulaci ale povede také k růstu reputace oboru finančního poradenství a celkově posílí důvěryhodnost široké veřejnosti k těmto službám,” řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. A dále dodal: „Registr ELIXIR je ideální prostředí, kde si každý finanční poradce může budovat svou profesní historii v oblasti služeb finančního poradenství.”

Databáze ELIXIR umožňuje rychle si ověřit profesní historii pojišťovacích makléřů a agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distributorů bankovních produktů. Databáze je tedy také efektivním nástrojem pro řízení lidských zdrojů ve finančněporadenském segmentu. Makléřské a finančněporadenské společnosti mohou kvalifikovaně rozhodnout o tom, kterým spolehlivým poradcům svěří prodej svých produktů. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici právě členům registru ELIXIR, v budoucnu budou v určité míře dostupná i koncovým klientům. „Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,” popisuje Petr Kučera.

Registr ELIXIR je unikátní také tím, že je společným multisektorovým projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Iniciátorem a provozovatelem je společnost CCB – Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Partnery projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jejichž další členové v blízké budoucnosti rozšíří řady členů registru ELIXIR.


Webový odkaz: www.registrporadcu.cz