Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

V registru ELIXIR již více než 5 000 finančních poradců

Pouze 4 % poradců vykazují profesní nedostatky

Praha 20. března 2013 – K registru poradců ELIXIR se připojily další tři významné finančněporadenské instituce OVB Allfinanz, a.s., PRVNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r. o. (obchodující pod značkami BROKER OFFICE a Finanční poradenství) a VÍTOVEC corp. a. s. Registr, který spustila v září 2012 společnost CRIF – Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančněporadenskými společnostmi, tak již přináší informace o důvěryhodnosti více než 5 tisíc aktivních poradců. V tomto roce je také očekáván vstup prvních pojišťoven.

„V registru ELIXIR se v současnosti vyskytují negativní či varovné informace pouze u 4 % pojišťovacích poradců. Vypovídá to o tom, že zavedené poradenské společnosti dbají na profesionalitu svých spolupracovníků,” řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. „Pro kvalitní poradenské instituce jsou data z registru velice cenná, protože jim mimo jiné pomáhá aktivně omezit spolupráci s eventuálními neprofesionálními poradci a pomáhá posílit pozitivní vnímání oboru finančního poradenství veřejností,” dodal Petr Kučera.

Registr finančních poradců ELIXIR obsahuje aktuální data o aktivních poradcích zakládajících společností Broker Consulting, Fincentrum, INSIA, Partners Financial Services a nových členů. Díky informacím o kvalitě svých poradců mohou tyto poradenské společnosti a finanční instituce nabízet služby profesionálních finančních poradců, a tím chránit svoje klienty. Poradcům pak ELIXIR umožňuje efektivní budování pozitivní profesní historie.

Registr poradců ELIXIR již nyní slouží k samoregulaci a zvýšení transparentnosti finančněporadenského trhu. „Za dobu provozu registru bylo ukončeno přibližně 10 % smluv mezi členy registru a jejich finančními poradci, přičemž ze tří čtvrtin byla spolupráce ukončena ze strany finančněporadenské společnosti,” upřesnil Petr Kučera.


Webový odkaz: www.registrporadcu.cz