Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

Často kladené dotazy

Proč vznikl registr ELIXIR?

Registr ELIXIR vznikl z potřeby zvýšit transparentnost trhu finančních poradců, vytvořit podmínky pro samoregulaci trhu finančního zprostředkování a pro efektivní práci v oblasti přijímání finančních poradců jednotlivými finančně poradenskými společnostmi, makléři, pojišťovnami a bankami.

Jak registr funguje?

Data do registru ELIXIR dodávají jednotliví členové registru. Členem registru ELIXIR se může stát jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů široké veřejnosti. Všechny podrobné informace o fungování registru jsou dostupné v Informačním memorandu.

Jaké informace jsou v registru dostupné?

Do registru jsou dodávána data o jednotlivých finančních poradcích, kteří k tomu musí udělit souhlas v souladu s příslušnou zákonnou normou a v souladu s pravidly nastavenými každou finančněporadenskou, makléřskou či pojišťovací společností nebo bankou. 

Údaje o každém finančním poradci samozřejmě obsahují základní identifikační údaje, dále data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví a také informace o nevypořádaných závazcích jednotlivých poradců. 

Jak často a jakým způsobem se údaje aktualizují?

Data jsou aktualizována na on-line bázi, minimálně však jedenkrát za měsíc.

Kdo, kdy a jak se může dotazovat do registru?

Do registru ELIXIR se může dotazovat člen registru. Dotazuje se on-line do webové aplikace na finančního či pojišťovacího poradce nebo makléře podle smluvních podmínek. Každý člen registru ELIXIR má on-line přístup ke všem informacím v databázi.

Dotazovat se také může každý finanční poradce či makléř, jehož data jsou dostupná v registru ELIXIR. Komplexní výpis získá při návštěvě Informačního centra, on-line výstupy nejsou dostupné.

Široká veřejnost má možnost si ověřit profesní vzdělání finančních poradců v podobě získání certifikátu €FA™, který uděluje evropské sdružení působící v České republice od roku 2010 pod značkou €FPA Česká republika. Součástí informací, které získá široká veřejnost, je i seznam společností, s nimiž finanční poradce či makléř spolupracuje. 

 

Jak si může sám finanční poradce zjistit, jaká data jsou o něm dostupná v registru?

Každý finanční poradce má možnost získat Výpis z registru Elixir, která shrnuje všechna data o něm dostupná. Tento výpis lze získat v Klientském centru CRIF – Czech Credit Bureau. Pro výpis si musí každý poradce dojít sám tak, aby byla zachována podmínka ochrany osobních údajů. Dalším způsobem je si o něj zažádat prostřednictvím notářsky ověřené žádosti poštou.  

Jak dlouhou platnost má výpis?

Komplexní zpráva z registru ELIXIR má platnost k danému okamžiku, kdy byla vytištěna. Tato informace je součástí výpisu.

Za výpis se platí?

Každý finanční poradce, který si přijde pro výpis, za něj zaplatí 200 Kč.

Může finanční poradce, který získá svůj výpis v Klientském centru, tento dokument zveřejnit či ukázat klientovi?

Je na uvážení každého finančního poradce, jak se získaným výpisem z registru ELIXIR naloží. 

Může se členem registru stát i finanční poradce sám o sobě?

Členové registru jsou vždy právnické osoby či fyzické osoby podnikající. Žádný pojišťovací poradce nedodává data do registru sám o sobě, ale vždy prostřednictvím člena registru. Fungování je založeno na principu reciprocity. Členové mají povinnost data poskytovat a právo je čerpat. 

Jak funguje přenos informací/dat od členů registru ELIXIR do databáze a zpět z projektu k dotazovanému subjektu/členu registru ELIXIR?

Jedná se o šifrovanou elektronickou cestu přenosu dat. A to jak ze strany provozovatele, tak i ze strany členů registru ELIXIR.

Jak získáváte data – údaje o jednotlivých finančních zprostředkovatelích?

Data do systému zadávají jednotliví členové registru ELIXIR. Identifikační údaje jsou ověřovány s veřejně dostupnými daty, ostatní informace budou unikátně zaznamenány pouze v registru ELIXIR. 

Zajímá vás něco dalšího?

FAQ

Updated on 2017-11-14T08:59:12+00:00, by ELIXIR.