Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

Zakládající členové

„Před započetím spolupráce všechny potenciální obchodníky důkladně prověřujeme, jedná se o tzv. screening. Registr ELIXIR nám tak poskytne další možnosti, jak ještě efektivněji odhalovat zprostředkovatele, kteří své nekvality již prokázali u jiných finančních institucí. Hlavně ale věříme v další zvýšení spokojenosti klientů s našimi službami v oblasti zprostředkování pojištění."

Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny

„Vstupem do registru ELIXIR bychom chtěli dosáhnout zkvalitnění portfolia našich spolupracujících externích poradců. Sami jsme již dříve implementovali vlastní systém pro řízení externích partnerů, a data z registru naše současné možnosti dále posílí. Například sdílením dat o nekorektním jednání konkrétních poradců můžeme snížit pravděpodobnost vzniku dalšího takového jednání, což bude mít příznivý dopad jak na banku, tak na naše klienty."

Lenka Novotná, ředitelka odboru Compliance, prevence finanční kriminality a podvodného jednání České spořitelny

„Plánujeme informace o kvalitě sjednávaného portfolia jednotlivých poradců dále využívat v individualizovaném přístupu k prodejcům."

Petr Baláži, šéf oddělení Řízení úvěrových rizik Equa bank

„Registr poradců ELIXIR má ve Swiss Life Select silnou podporu. Tento unikátní projekt jde zcela v souladu s naší filozofií poskytovat kvalitní, komplexní finanční poradenství s osvědčenými partnery. O nepoctivé partnery nestojíme ani my, ani klienti. Věřím, že se při plnění této filozofie stane registr poradců silným nástrojem a vytvoří nemalou přidanou hodnotou pro všechny subjekty na trhu kvalitního finančního poradenství."

Karel Šulc, generální ředitel, Swiss Life Select a.s.

„Za každým naším prodaným produktem je nejen profit pro banku, ale i konkrétní životní příběh klienta. O to důležitější pro nás je, aby klienti dostávali správné produkty a správné poradenství. Podporujeme proto certifikaci poradců, ale i průběžný monitoring jejich činnosti. Informace o poradcích jsme dosud interně vyhodnocovali, ELIXIR nám je umožňuje vzájemně sdílet s dalšími institucemi a získat ještě lepší přehled."

Vladimír Vojtíšek, ředitel odboru Řízení rizik z Hypoteční bank.

„Registr ELIXIR pro nás znamená zkvalitnění spolupráce s našimi partnery nejen v oblasti pojištění firem a občanů. Jsme rádi, že máme k dispozici další nástroj, který nám umožní spolupracovat s profesionálními odborníky. Můžeme tak široké veřejnosti a především našim klientům poskytnout jednoznačný signál o naší transparentnosti a zodpovědnosti při budování pozitivního vnímání celého pojištěného oboru."

Petra Fenclová, výkonná ředitelka INSIA a.s.

„V centru zájmu OVB je posilování kvality finančního poradenství a rozvoj trhu v České republice, s důrazem na stabilitu, kvalitu a přidanou hodnotu pro klienty. Proto spuštění registruporadcu.cz vítáme jako jeden z nástrojů, který na jedné straně přináší přidanou hodnotu klientům, na straně druhé tím správným způsobem kultivuje celý trh finančního poradenství. Věříme, že se stane široce využívaným nástrojem na obou stranách a že postupem doby se jeho funkčnost a využitelnost bude dále prohlubovat."

Mgr. Roman Daneš, člen představenstva a ředitel vnitřní správy OVB Allfinanz, a.s.

„Registr ELIXIR se pro nás stává účinným nástrojem pro objektivní hodnocení finančních poradců. Je to efektivní a unikátní způsob, který pro nás znamená zvýšení transparentnosti trhu a zároveň se podílí i na růstu důvěryhodnosti široké veřejnosti k profesi a službám finančního poradenství."

Vít Mikolášek, člen představenstva a ředitel právních služeb a compliance, Partners Financial Services, a.s.

Členové

Partneři

„Asociace českých pojišťovacích makléřů vítá, že na trhu zprostředkovatelů pojištění vznikla aktivita, která podporuje zvýšení kvality a profesionality oboru. Registr ELIXIR rozhodně pomáhá kultivaci zprostředkovatelského trhu a je vhodným samoregulačním nástrojem."

Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka AČPM

„ELIXIR lze bezesporu považovat za nejvýznamnější projekt samoregulace v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Zejména je třeba ocenit skutečnost, že se do projektu zapojily opravdu všichni významní hráči na poli nezávislé distribuce. ELIXIR je tak jasným důkazem, že trh je ochoten a schopen se shodnout na účinné samoregulaci a není třeba vše diktovat zákony." 

Petr Šafránek, generální sekretář, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o. s.

„Projekt ELIXIR velmi vítáme, jedná se o další samoregulační aktivitu směřující ke zpřehlednění trhu. Pozitivní efekt vyplývající ze sdílení informací a ochrany poctivých firem pak pocítí především koncový spotřebitel, kterému se tím dostane nepřímé ochrany před potenciálními podvodníky a agresivními prodejci. A to je z pohledu USF klíčové."

Jiří Šindelář, předseda představenstva USF

Členové a partneři

Updated on 2024-02-02T09:07:44+00:00, by ELIXIR.