Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

Finanční zprostředkovatelé chtějí ve spolupráci s pojišťovnami kultivovat trh pojišťovacích služeb vybudováním registru zprostředkovatelů

Nový registr finančních poradců vytvoří CCB

Praha 8. května 2011 – Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a část pojišťoven poskytujících služby zejména v oblasti životního pojištění ve spolupráci s CCB – Czech Credit Bureau, a.s. chystají registr finančních zprostředkovatelů. Na projektu úzce spolupracuje i Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

Nově vznikající registr má pomoci jednotlivým účastníkům trhu preventivně chránit sebe a zejména své klienty před různými neetickými, případně nezákonnými způsoby chování některých zprostředkovatelů působících na trhu v oblasti distribuce finančních služeb. Přestože jde v celkovém objemu poskytovaných služeb o relativně nízký počet těchto subjektů, způsobují svým chováním nejen značné finanční škody jednotlivým účastníkům trhu, ale zejména snižují kredit této odborné profese u veřejnosti a narušují důvěru mezi poskytovateli finančních služeb a klienty.

Představitelé zmíněných asociací, a zejména jejich jednotlivé členské společnosti, dlouhodobě pracují na zvyšování prestiže trhu finančního zprostředkování a zvýšení jeho kreditu u spotřebitelů. Dohoda na společném postupu při tvorbě zmíněného registru finančních zprostředkovatelů je tak jen dalším logickým krokem v této činnosti. Projekt registru s  názvem „ELIXIR” má již v blízké budoucnosti pomoci jednotlivým uživatelům včas odhalit případné neseriózní chování obchodních partnerů v tomto segmentu a zabránit tak mnohdy nevratným ztrátám na důvěře klientů. Projekt je nyní v pokročilém stádiu přípravy, spuštění pilotní fáze je pak plánováno na druhou polovinu letošního roku.

„Tento projekt je jasným důkazem, že trh je ochoten a schopen se dohodnout na účinné samoregulaci a není třeba vše diktovat zákonem, jak se o to bohužel nyní snaží bez předchozí diskuse s trhem Ministerstvo financí,” komentuje projekt ELIXIR Marta Gellová, generální sekretář AFIZ.

Nově vznikající registr umožní efektivní a rychlou výměnu informací mezi zúčastněnými společnostmi, kterým poskytne snadné prověření historie činnosti jednotlivých zprostředkovatelů z hlediska kvality a místa jejich působení. Renomované společnosti sdružené ve výše uvedených asociacích vynakládají značné prostředky na dohled nad kvalitou služeb poskytovaných jejich zprostředkovatelskými sítěmi tak, aby nejen naplnily zákonný rámec této činnosti, ale i mnohdy výrazně přísnější etické kodexy jejich asociací. Přesto nedokážou dlouhodobě bez účinné spolupráce zabránit vzniku a zejména pak fluktuaci subjektů s negativním chováním po trhu.

 „Informace z ELIXIRu budou v první etapě dostupné jen pro jeho aktivní členy, s postupným rozvojem služeb nového registru však předpokládáme i spuštění jeho veřejné části, kde budou moci potenciální klienti získat základní informace o zprostředkovatelích zapojených do projektu. Klienti tak získají přehled o tom, kdo ze zprostředkovatelů nemá co skrývat a dal souhlas s tím, aby jeho činnost na trhu byla v registru monitorována,” řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Registr finančních zprostředkovatelů ELIXIR by tak měl primárně zlepšit informovanost pojišťoven a seriózních společností o historii a případných prohřešcích jednotlivých zprostředkovatelů, případně poradců, pokud poskytují širší portfolio služeb, ne jen pojištění, „v terénu”. Jeho přínosem tak v konečném důsledku bude zprůhlednění trhu i pro spotřebitele, protože zavedené a profesionální poradenské společnosti budou snáze schopny garantovat úroveň kvality činnosti svých spolupracovníků.

„Projekt ELIXIR velmi vítáme, jedná se o další aktivitu směřující ke zpřehlednění trhu. Pozitivní efekt vyplývající ze sdílení informací by měl pocítit především koncový spotřebitel, což je z pohledu USF klíčové,” řekl Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF.

Neseriózní „poradci”, resp. zprostředkovatelé, pak budou mít výrazně složitější situaci při uzavírání spolupráce s renomovanými společnostmi nebo přímo s pojišťovnami, případně dalšími poskytovateli finančních služeb, jako jsou banky, stavební spořitelny, penzijní fondy a další subjekty, kde dochází k distribuci finančních služeb prostřednictvím nepřímého prodeje. Přestože projekt ELIXIR vzniká primárně v sektoru pojištění, je jeho platforma připravena i na multisektorovou výměnu informací, zejména pak o výše uvedené segmenty trhu (bankovní produkty, stavební spoření, penzijní připojištění aj.).

„Asociace českých pojišťovacích makléřů vítá každou aktivitu, která podpoří zvýšení kvality a profesionality zprostředkovatelů pojištění na českém trhu. Proto podporujeme i projekt ELIXIR, který by měl pomoci ke kultivaci našeho trhu,” řekl Ivan Špirakus, místopředsedaAČPM.


Webový odkaz: www.registrporadcu.cz