Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

oPOJIŠTĚNÍ.cz: Projekt ELIXIR po roce od spuštění a jeho vliv na poradenský trh

S cílem zvýšit transparentnost trhu finančního poradenství spustila v září loňského roku společnost CRIF – Czech Credit Bureau (CCB) pod názvem ELIXIR registr poradců. Za jeho spuštěním stála zejména idea samoregulace trhu, zvýšení důvěryhodnosti profese finančního poradenství u široké veřejnosti a omezení prostoru pro neetické chování. Jak se registr osvědčil, komu a jak primárně slouží a jak vlastně funguje?

ELIXIR jako elektronická směnárna informací

Název ELIXIR v sobě ukrývá zkratku z anglického ELectronic Information eXchange Intermediary Register, v překladu tedy zhruba elektronický registr pro výměnu informací. Za jeho vznikem stojí CCB jako jeho provozovatel a pět významných poradenských a finančních institucí jakožto zakládajících členů registru – Broker Consulting, a. s., Broker Expert, a. s., Fincentrum, a. s., INSIA a.s. a Partners Financial Services, a. s.

Jeho hlavním posláním byla kultivace trhu díky snadné a efektivní výměně informací o poradcích mezi jednotlivými společnostmi, kultivace trhu finančního zprostředkování, eliminace neetického chování a posílení důvěry koncových klientů.

„Registr ELIXIR vznikl z potřeby zvýšit transparentnost trhu finančních poradců, makléřů a dalších zprostředkovatelů bankovních, finančních a pojistných produktů široké veřejnosti,” osvětlit pohnutky, jež stály za vznikem registru, Petr Kučera, výkonný ředitel CCB.„Primárním cílem projektu bylo vytvořit důvěryhodný a hojně využívaný informační zdroj, který ve své každodenní činnosti budou využívat všechny složky zapojené v procesu poskytování finančních služeb: poradenské a makléřské společnosti, poskytovatelé finančních služeb, poradci samotní, aby si aktivně budovali svoji profesní historii na trhu finančního poradenství, a v neposlední řadě v budoucnu i spotřebitelé, kteří si budou moci ověřit základní údaje o pracovní historii poradce, který jim nějakou finanční službu právě nabízí,” uvedl Kučera na začátku letošního, krátce po spuštění projektu. Během následujících měsíců se ELIXIR posunul dál. Rozrostl se o další společnosti a otevřel se koncovým spotřebitelům.

Pravidla systému

Registr shromažďuje data o jednotlivých poradcích členských makléřských a finančněporadenských společností, jež k tomu udělili souhlas, a to od identifikačních údajů přes data o pracovní historii v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví až po informace o výši nevypořádaných závazků poradce, sahající i do historie. V registru jsou tedy dostupné jak pozitivní, tak i eventuálně negativní informace.„To jsou informace, které jsou neocenitelné jednak v oblasti HR, zároveň i při nejširším manažerském rozhodování o dalším směřování makléřských sítí či finančněporadenských společností,” poukázal na výhod registru Kučera.

Trh pod dozorem

Pro členské společnosti to tak znamená přístup k důležitým informacím o jednotlivých finančních poradcích, jež jim mohou pomoct při rozhodnutí, zda a komu svěří svoji komplexní nabídku portfolia produktů pro klienty.

„Hlavní výhodu členství v registru ELIXIR spatřujeme v možnosti přispívat ke kultivaci poradenského trhu v České republice. Chápeme to tak, že členy registru ELIXIR by měly být všechny finančně poradenské společnosti na českém trhu, které to s kvalitou finančního poradenství a finančních poradců myslí vážně,” popsal důvody ke vstupu do registru Stanislav Holeš z právního oddělení členské společnosti Partners s dodatkem, že další rozvoj registru, zejména co do počtu členů, jde prozatím správným směrem.

V podobném duchu se o budoucnosti registru vyjádřila i Petra Fenclová, výkonná ředitelka společnosti INSIA a.s. „Vzhledem k tomu, že cílem účasti v tomto registru je snížení rizik a zvýšení kvality nabízených a poskytovaných služeb, zájem získávat údaje vypovídající o spolehlivosti a plnění finančních závazků spolupracujících osob, věříme, že postupem času se připojí další partneři, a potvrdí se tak přínos registru pro celý pojistný trh,” uvedla.

Pohled odborníka

O pozitivním vlivu registru na finančněporadenský trh je přesvědčen i odborník Světové banky na ochranu spotřebitele Ivo Jeník. „Projekt Elixír má potenciál posílit důvěryhodnost finančně poradenských společností a být efektivním nástrojem srovnání kvality poradců v rukou spotřebitelů,” uvedl.

Zároveň však dodal, že jeho efektivnost silně závisí na zapojení majoritní části trhu. „V tuto chvíli projekt trpí nízkým počtem členů a nezájmem samotných poskytovatelů finančních produktů, zejména pojišťoven. Přitom pozitivní efekt může mít ELIXIR jen tehdy, pokud v něm bude zastoupena většina hráčů na trhu a bude sloužit nejen poradcům, ale také jejich smluvním partnerům z řad finančních institucí. Zatím se však jedná spíše o úzce zaměřený nástroj usnadňující výběr jednotlivých finančních poradců samotnými poradenskými společnostmi – pokud poradce v jedné firmě udělá problém, informace je zanesena do registru a v další členské společnosti už by neměl najít místo, jak se to občas děje,” upozornil Jeník.

Kredit pro poradce, přehled pro klienty

Pro poradce členství v registru znamená zejména zvýšení kredibility a profesionálního renomé.

Pro koncové klienty pak ELIXIR přináší možnost ověřit si, zda je jejich finanční poradce certifikován evropskou certifikační autoritou €FPA Europe, zvyšující jeho profesní odbornost, a s jakými partnery spolupracuje. K získání těchto informací stačí přejít na linkhttp://www.registrporadcu.cz/overeni-certifikace a zadat jméno, identifikační číslo či identifikační číslo z registru ČNB příslušného poradce.

Informace v bezpečí

Vzhledem k citlivosti dat je důležitá i ochrana proti jejich zneužití. Dle Kučery z CCB systém neobsahuje žádná data o jednotlivých produktech nebo pojistných smlouvách uzavřených konkrétním poradcem. Data mají komplexnější charakter a jsou dostupná pouze členům registru ELIXIR. „Každý poradce, jehož data jsou prostřednictvím člena v registru dostupná, má možnost zažádat si o svůj individuální výpis z registru, a to při návštěvě Informačního centra registru ELIXIR či prostřednictvím notářsky ověřené žádosti. V tomto případě výpis získá poradce poštou při zachování bezpečnostních pravidel při doručení, jako je především doručení zásilky do vlastních rukou,” nastínil systémová opatření Kučera.

V současné době má registr osm členů a údaje o více jak 5 000 aktivních finančních poradcích (kromě již zmíněných pěti zakládajících členů se k registru v březnu letošního roku připojily další tři finančněporadenské instituce: OVB Allfinanz, a.s., První moravská společnost, spol. s r. o., obchodující pod značkami Broker Office a Finanční poradenství, a Vítovec corp. a. s.). Zájemci o členství v registru z řad finančních a pojišťovacích poradců se musejí obrátit na svého obchodního partnera, který je členem registru ELIXIR, a jeho prostřednictvím se pak do registru zapojit. Konkrétní situaci mohou také konzultovat přímo s odborníky registru prostřednictvím e-mailu, telefonu či kontaktního formuláře na stránkách www.registrporadcu.cz.


Zdroj: oPojištění.cz, 30. 12. 2013, Rubrika: Pojišťovací makléři, Autor: Jana Koláriková