Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

FP – Finanční poradce: Přechody finančních poradců

Na trhu finančního zprostředkování a poradenství je mimořádně živo. Ročně přijde jen do velkých společností několik tisíc osob. Ti se rekrutují jak z nováčků, tak i zkušených poradců.

Finančněporadenský trh se vyznačuje jednou pevně danou konstantou, kterou je vysoká fluktuace. Dochází na něm k vysoké fluktuaci. K ní patří především přechody jednotlivců, tak i celých poradenských struktur mezi firmami, tak i odchody z branže.

Fluktuaci jednotlivců se příliš velký význam nepřikládá, zato u jejich manažerů je věnována dostatečně velká pozornost. Největším třeskem v tuzemsku byl v roce 2007 odchod dvou zemských ředitelství vedených Petrem Borkovcem a Radimem Lukešem z OVB Allfinanz do tehdy nově vzniklé společnosti Partners for Life Planning, která během doby změnila název na Partners Financial Services. OVB tak v přiložené infografice připomíná trhací kalendář, ze které se odchází nejčastěji.

Od nováčka k šéfovi

Na přiloženém schématu je znázorněno, jak funguje finančněporadenský trh v praxi. Budeme sledovat skupinu Nováčků, kteří nastupují do prvního angažmá u velké multilevel marketingové společnosti. V ní dostanou základní cyklus školení, které rozvine jejich produktové znalosti a obchodní dovednosti. Řada z nich si uvědomí, že práce finančního poradce je v současné době z 80 % spíše o prodeji než o odborných znalostech. Ty mohou mít klidně nízké, stačí hezky prezentovat, mít na sobě oblek nebo kostýmek a nedopouštět se školáckých chyb, které by mohly odradit klienta. Na základě spotřebitelských testů a mystery shoppingů už průměrný potenciální klient ví, že rozdíl mezi dobrým a špatným poradcem je zejména v tom, že ten špatný pomlouvá konkurenční firmy. „Bouchač”, jak se v hantýrce označuje špatný poradce, mu bude chtít za každou cenu sjednat investiční životní pojištění.

Po jednom až třech letech se z původní poradenské společnosti vydávají poradci hledat štěstí do další. V ní opět nějakou dobu pobudou a směřují dále. Mezitím jich celá řada skončí, jiní založí vlastní byznys. Podle nejmenované velké společnosti je životnost jednoho poradce pět let. Poté odcházejí úplně z oboru a hledají možnosti svého uplatnění jinde.

Přechody a odchody

Z níže přiložené tabulky je patrné, že finanční poradci jsou stále v pohybu. Do odvětví vstupují stále noví lidé, za druhé mezi poradenskými firmami křižují poradci. Jen za období letošního ledna až února přišlo do pěti největších poradenských firem stejně „nováčků”, jako za celý loňský rok. Zajímavý údaj je i u odchodů za letošní rok, kdy z malých firem do třiceti poradců odešlo 6911 osob. I v budoucnu bude zajímavé sledovat, jak se vyvíjejí počty poradců.

Příchody a odchody finančních poradců

2013* – odhad celkového počtu na základě dat k 31. 5. 2013
Zdroj: Registr poradců ELIXIR, který provozuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.


Zdroj: FP-finanční poradce, 28. 6. 2013, Rubrika: Finanční trhy, Strana: 21, Autor: FP