Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

FP – finanční poradce: ELIXIR pro transparentnost poradenského trhu

Samoregulaci a zvýšení transparentnosti finančněporadenského trhu přináší nový registr poradců ELIXIR, který spustila společnost CCB – Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančněporadenskými společnostmi.

Přínosem registru ELIXIR je mimo jiné posílení důvěryhodnosti směrem k veřejnosti a zvýšení transparentnosti odvětví. Pilotní etapa již prověřila funkčnost a stabilitu celého systému výměny dat a oficiálně registr zahájil provoz v září 2012. Prvními členy registru se staly významné poradenské a finanční instituce (Broker Consulting, a. s., Broker Expert, a. s., Fincentrum, a. s., INSIA, a. s., Partners Financial Services, a. s.).

„Registr finančních poradců ELIXIR omezuje prostor pro neetické nebo nezákonné jednání finančních zprostředkovatelů. Díky efektivní samoregulaci ale povede také k růstu reputace oboru finančního poradenství a celkově posílí důvěryhodnost široké veřejnosti k těmto službám,” řekl Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která registr provozuje. A dále dodal: „Registr ELIXIR je ideální prostředí, kde si každý finanční poradce může budovat svou profesní historii v oblasti služeb finančního poradenství.”

Databáze ELIXIR umožňuje rychle si ověřit profesní historii pojišťovacích makléřů a agentů, finančních poradců, pojišťovacích zprostředkovatelů a distributorů bankovních produktů. Databáze je tedy také efektivním nástrojem pro řízení lidských zdrojů ve finančněporadenském segmentu. Makléřské a finančněporadenské společnosti mohou kvalifikovaně rozhodnout o tom, kterým spolehlivým poradcům svěří prodej svých produktů. Data z registru jsou zatím primárně k dispozici právě členům registru ELIXIR, v budoucnu budou v určité míře dostupná i koncovým klientům. „Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,” popisuje Petr Kučera.

Registr ELIXIR je unikátní také tím, že je společným multisektorovým projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Iniciátorem a provozovatelem je společnost CCB – Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Partnery projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jejichž další členové v blízké budoucnosti rozšíří řady členů registru ELIXIR.

Členem registru ELIXIR (ELectronic Information eXchange Intermediary Register) se může stát jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů široké veřejnosti. V registru budou zaznamenávána data o jednotlivých finančních poradcích, kteří k tomu udělí svůj souhlas.

Údaje o každém finančním poradci budou obsahovat základní identifikační údaje, data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví a také informace o nevypořádaných závazcích.

Mateřská skupina CRIF má dlouholeté zkušenosti z vedení registru pojišťovacích poradců ve Velké Británii, kde obdobný registr funguje již od roku 2000. Jeho členy jsou pojišťovny poskytující služby v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění.

Partnery projektu jsou jednotlivé profesní asociace – AFIZ, USF, AČPM. Další informace najdete na www.registrporadcu.cz.


Zdroj: FP-finanční poradce, 25. 10. 2012, Rubrika: afiz/usf, Strana: 9