Skip to navigation

Cookies

_

Kontakt

dotaz@registrporadcu.cz      +420 277 778 530 |      |     Přístup pro členy registru

finmag.cz: Náš registr finančních poradců rozhýbe trh a označí nepoctivce

Podle oficiálního registru národní banky působí v Česku na 140 tisíc finančních poradců. Jak mezi nimi ale poznat toho kvalitního? Řešení chce nabídnout registr finančních poradců ELIXIR, spuštěný před několika měsíci. Nejen o něm, ale také o kultivaci českého finančního poradenství obecně jsme si popovídali s Petrem Kučerou výkonným ředitelem firmy CCB, která registr provozuje.

Jak dlouho registr finančních poradců ELIXIR funguje. Kdy byl spuštěn?
Na registru finančních poradců pracujeme zhruba tři roky, k faktickému spuštění došlo v září 2012.

Kromě ELIXIRu provozujete také Bankovní i Nebankovní registr klientských informací (BRKI a NRKI). Předpokládám, že právě zde jste čerpali inspiraci pro rozšíření svých aktivit také do finančněporadenského sektoru.
Ano. V rámci svojí činnosti dlouhodobě spolupracujeme s finančněporadenskými společnostmi, pojišťovnami a bankami – s těmi asi nejintenzivněji, protože jsou členy úvěrových registrů, které jste zmínil. Při jednáních s těmito institucemi jsme z jejich strany cítili intenzivní zájem na tom, aby v České republice vznikl registr, předmětem jehož zájmu by tentokrát nebyli klienti, ale ti, kteří jim finanční produkty prodávají.

„Dosud zůstávaly prohřešky poradců známé jen firmě, v níž je napáchal. Jinde mohl začít opět s čistým štítem. Nyní si může společnost, do níž poradce přestupuje, zkontrolovat jeho historii a spolehlivost. Zajímavá je určitě i informace, jak často poradce přestupuje či zda ukončil spolupráci dobrovolně, nebo ‚byl odejit‘. Součástí registru budou i údaje, jakým stupněm vzdělání poradce prošel.”

Proč?
Pojišťovny a banky chtěly mít víc informací o tom, kdo jejich produkty prodává. Velký zájem ale měly i finančněporadenské firmy, které chtěly lépe nahlédnout do svého portfolia poradců a vyvarovat se tak pokut za špatně uzavřené a později stornované smlouvy. A samozřejmě také poškozené reputace.

Sousloví finanční poradce není v České republice právně nijak ukotveno, proto by mě zajímalo, kdo se může v registru objevit?
Prakticky každý, kdo se obchodně pohybuje v bankovním a finančním prostředí. Nemáme žádná pevně daná pravidla. Záleží na konkrétní instituci, s níž spolupracujeme, na jejích potřebách a prioritách. V registru se kromě finančních poradců budou objevovat například i zaměstnanci interních sítí pojišťoven, platí pro ně ale samozřejmě trochu jiná pravidla. Registr tak nekopíruje stávající registr České národní banky JERRS, i když i základ registru ELIXIR tvoří zástupci vázaní u finančněporadenských firem, kteří prodávají především životní, ale také neživotní pojištění.

V registru ČNB JERRS dnes figuruje na 140 tisíc osob, i když řada z nich již dnes finanční produkty nenabízí, pokud kdy vůbec nabízela. Zpomalil se růst počtu poradců po zvýšení registračního poplatku pro nové „poradce” – přesněji podřízené pojišťovací zprostředkovatele – ze dvou na deset tisíc korun v červenci 2011?
Ano. A výrazně. V loňském roce bylo nově zaregistrováno pouze přibližně 12 tisíc nových zprostředkovatelů. To je zhruba o polovinu méně než v předchozích letech.

Dokážete odhadnout, kolik procent zprostředkovatelů dnes nějaké finanční produkty reálně nabízí?
Podle našich výpočtů a konzultací s firmami, které na trhu působí, by to mohlo být zhruba 40 procent z těch, které JERRS eviduje – to znamená přibližně 60 tisíc lidí.

Kolik zprostředkovatelů momentálně evidujete v ELIXIRu?
ELIXIR běží necelé čtyři měsíce, proto v něm samozřejmě zatím nejsou všichni. Dnes evidujeme něco mezi pěti a šesti tisíci poradců.

Pod hlavičkou jakých společností tito poradci působí?
V současné době to jsou především finančněporadenské a makléřské společnosti, z těch největších to je třeba OVB, Partners, Fincentrum, Broker Consulting a Broker Expert či INSIA a První moravská společnost. O vstupu jednáme i s broker pooly jako Broker Trust. Náš registr funguje na rozdíl od toho oficiálního, který spravuje ČNB, na principu dobrovolnosti, takže záleží pouze a jen na firmách samotných.

Jaké informace o poradcích vlastně evidujete a čím se odlišujete od registru národní banky?
Náš registr v zásadě začíná tam, kde registr České národní banky končí. S národní bankou samozřejmě spolupracujeme a přebíráme i oficiální data – víme, kde je daná osoba momentálně zaregistrovaná, kdy začala, případně kdy skončila produkty zprostředkovávat. Na to pak navazujeme produkčními informacemi, které již registr ČNB neeviduje. Samozřejmě nesledujeme výkon konkrétního poradce – kolik kdo sjednal hypoték nebo životních pojistek, to je příliš citlivá informace, která by navíc mohla firmy svádět k tomu, aby si úspěšné poradce přetahovaly mezi sebou. Monitorujeme však identifikační údaje o poradci, a to včetně profesního působení v jednotlivých poradenských společnostech či v bankách a pojišťovnách. V registru jsou dostupné také informace o nevypořádaných závazcích poradců. Objeví se tam také informace o tom, že daný poradce nezaplatil například za pronájem kanceláří nebo za školení, které byl povinen uhradit. Stejně tak z ELIXIRu zjistíte, zda poradce nedluží své síti na stornopoplatcích za obchody, jež uzavřel, ale byly později zrušeny.

Dosud zůstávaly prohřešky poradců známé jen firmě, v níž je napáchal. Jinde mohl začít opět s čistým štítem. Nyní si může společnost, do níž poradce přestupuje, jeho historii zkontrolovat a ověřit si jeho spolehlivost. Zajímavá je určitě také informace o tom, jak často poradce přestupuje nebo jestli ukončil spolupráci dobrovolně, nebo „byl odejit”. Součástí registru budou i údaje o tom, jakým stupněm vzdělání poradce prošel. To je velice důležitá informace jak pro společnost, která poradce nabírá, tak pro veřejnost – klienty, jež poradce obsluhuje.

Zmínil jste, že vstup pro poradce je čistě dobrovolný na základě souhlasu o zpracování osobních údajů. Pokud bych svou práci nedělal dobře, logicky se budu snažit evidenci své historie vyhnout…
Jde opravdu o svobodnou volbu každého poradce. Svobodnou volbou každé společnosti, v níž takový poradce pracuje, pak je, jak s takovým poradcem naloží. Věřím, že se situace vyvine podobně jako u bankovního i nebankovního úvěrového registru, které jsme spustili před deseti lety, a dojde ke koncentraci rizika. Poradce, který neudělí souhlas, se navíc při určité naplněnosti registru automaticky stane méně důvěryhodným. Poškodí to jeho osobní pozici. Už to samo o sobě se stane určitým signálem pro trh, který rozhodně nebude pozitivní.

Co si mám představit pod souslovím koncentrace rizika?
Lidé, kteří o sobě vědí, že nedělají svou práci poctivě, se s rozšířením ELIXIRu začnou koncentrovat do společností, které do registru nevstoupí. Členské instituce s nimi odmítnou spolupracovat s ohledem na možné problémy a reputační riziko. S takovými firmami plnými netransparentních lidí pak zase, alespoň podle signálů, jež k nám přicházejí, odmítnou spolupracovat banky a pojišťovny. Český trh by se tak měl postupně začít pročišťovat a jasně dělit na ty, kteří svou práci dělají poctivě, a ty ostatní. Do úvěrového registru bankovních a nebankovních institucí se zapojilo 53 bank, leasingových nebo splátkových společností, které se nebojí jít s kůží na trh, na trhu jsou ale stovky dalších, které peníze půjčují a členy nejsou. Jejich obchodní model je zkrátka postaven na něčem jiném. Podobný vývoj očekáváme také na trhu finančního poradenství.

I proto mi přijde trochu škoda, že se k informacím z ELIXIRu nemůžou dostat také klienti, kteří by si tak mohli snadno ověřit, kdože jim to právě zkouší prodat pojištění nebo pravidelné investice.
Částečné zpřístupnění ELIXIRu veřejnosti stoprocentně plánujeme a brzy k němu dojde. Zatím je pro nás ale prioritou, aby se ELIXIR naplnil poradci. Nejdříve chceme dát všem zainteresovaným šanci se zapojit. Každý poradce však již dnes může získat svůj výpis z registru v Informačním centru a s ním může pracovat podle svého uvážení. Třeba s ním posilovat svůj kredit u klientů.

Bude ELIXIR obsahovat také historická data o poradci, která vzniku registru předcházela? Budete databázi plnit zpětně?
Ne. Sběr informací o každém poradci začíná momentem, kdy nám k tomu udělí svůj souhlas. Nyní jsme v bodě nula. Historická data zveřejňovat nebudeme. Takový postup by nám samozřejmě pomohl, ale skýtá to taková právní úskalí, která by ve finále převážila všechny benefity. Chceme, aby transparentnost začala a aby si každý mohl vybrat, jakou cestou se chce vydat. Zda chce dělat poradenství eticky, nebo mu jde především o své obohacení.

Členy registru jsou dnes pouze finačněporadenské společnosti. Proč se nepřidaly interní sítě pojišťoven a bank?
Zatím jsme na stále na startu. Se zapojením interní sítí pojišťoven a bank počítáme. U několika takových subjektů jsme těsně před podpisem smlouvy o spolupráci. Aktuální seznam členů zveřejňujeme na našich webových stránkách registrporadcu.cz.


Zdroj: finmag.cz, 5.1.2013, Rubrika: Finanční poradenství, Autor: Martin Vlnas