Pro koho je Registr ELIXIR určen

Pojišťovny a banky

Všechny finanční instituce zapojené do registru poradců ELIXIR se aktivně podílí na kultivaci trhu finančních zprostředkovatelů a pojistného trhu. Díky informacím získaným z registru ELIXIR mohou členové aktivně minimalizovat rizika u nepřímých kanálů prodeje, stejně tak jako řídit rizika v personálních otázkách.

Členové registru ELIXIR získávají důležité informace o jednotlivých finančních poradcích a mohou si určit, komu svěří svoji komplexní nabídku portfolia produktů pro klienty. Finanční instituce členstvím v projektu zvýší zodpovědnost vůči ostatním stranám – ať už se jedná o finanční poradce, finanční instituce či přímo konkrétní klienty.

Všichni členové registru ELIXIR přispívají svým členstvím k účinné samoregulaci trhu a zvyšují tak jeho transparentnost. Vzhledem k tomu, že na trhu působí mnoho makléřských či poradenských společností, členové registru získávají výraznou konkurenční výhodu, kterou mohou zužitkovat v nabídce svých služeb koncovým klientům.


Makléřské a finančně poradenské společnosti

V oblasti zprostředkovávání finančně poradenských služeb působí i někteří neprofesionální jedinci, kteří mohou svým přístupem poškozovat celkové vnímaní tohoto oboru. Díky zapojení do registru ELIXIR přispějí členové ke kultivaci trhu, a zároveň mohou aktivně pracovat s finančními poradci. Informace získané z registru pomohou členům nastavit objektivní parametry pro řízení lidských zdrojů v oblasti finančního poradenství.


Poradci a zprostředkovatelé

Trh finančních poradců je vysoce závislý na vzájemné důvěryhodnosti všech partnerů a i každý jednotlivý neprofesionální přístup může diskreditovat celý obor. Finanční zprostředkovatelé, jejichž data jsou uvedena v registru ELIXIR, získají konkurenční výhodu a možnost podpořit své zkušenosti nezávislým hodnocením své dřívější práce. Členství v registru ELIXIR je důležitým krokem v budování vlastní důvěryhodné profesní budoucnosti finančního poradce.

Provozovatel registru finančních poradců garantuje vysokou ochranu osobních údajů, k jejichž zpracování byl předem vyžádán souhlas člena. Každý člen má právo podat žádost o individuální výpis a zkontrolovat si tak údaje o své osobě.


Veřejnost

Členství vašeho finančního poradce v registru ELIXIR je důkazem toho, že aktivně přispívá k transparentnosti finančního trhu a má odpovědný přístup ke své profesi. Jeho zapojení do registru finančních poradců je jedním z objektivních parametrů poukazujících na jeho profesionalitu, důvěryhodnost a pozitivní přístup k poskytování finančněporadenských služeb.

Všichni členové registru ELIXIR přispívají k budování pozitivního jména oboru a budují si tak důvěryhodnou profesní budoucnost a těží ze své bezproblémové historie.

Máte jedinečnou možnost prověřit si, zda je Váš finanční poradce certifikován evropskou certifikační autoritou €FPA Europe, Zároveň máte možnost si ověřit, s jakými partnery pojišťovací poradce spolupracuje.

Certifikaci nabízí evropská instituce €FPA Europe, která v České republice působí od roku 2010 pod značkou €FPA Česká republika. Pojišťovací poradci mají možnost získat certifikát €FA™ (European Financial Advisor) pro oblast finančního poradenství. Finanční poradci musí před zkouškou doložit své praktické zkušenosti a v kurzu potom získávají od renomovaných odborníků nejen teoretické znalosti, ale také praktické odborné informace, které jsou relevantní pro český trh.

Pro koho je Registr ELIXIR

Updated on 2017-11-14T08:54:22+00:00, by devregistr.