Webový obsah - zobrazení

VEŘEJNOST

Webový obsah - zobrazení

Členství vašeho finančního poradce v registru ELIXIR je důkazem toho, že aktivně přispívá k transparentnosti finančního trhu a má odpovědný přístup ke své profesi. Jeho zapojení do registru finančních poradců je jedním z objektivních parametrů poukazujících na jeho profesionalitu, důvěryhodnost a pozitivní přístup k poskytování finančněporadenských služeb.

Všichni členové registru ELIXIR přispívají k budování pozitivního jména oboru a budují si tak důvěryhodnou profesní budoucnost a těží ze své bezproblémové historie.

Máte jedinečnou možnost prověřit si, zda je Váš finanční poradce certifikován evropskou certifikační autoritou €FPA Europe, Zároveň máte možnost si ověřit, s jakými partnery pojišťovací poradce spolupracuje.

Stačí kliknout na link certifikace a zadat identifikační údaje a získáte informaci, zda váš finanční poradce prošel zkouškou zvyšující jeho profesní odbornost.

Certifikaci nabízí evropská instituce €FPA Europe, která v České republice působí od roku 2010 pod značkou €FPA Česká republika. Pojišťovací poradci mají možnost získat certifikát €FA™ (European Financial Advisor) pro oblast finančního poradenství. Finanční poradci musí před zkouškou doložit své praktické zkušenosti a v kurzu potom získávají od renomovaných odborníků nejen teoretické znalosti, ale také praktické odborné informace, které jsou relevantní pro český trh.

V naší databázi si kromě informací o certifikaci €FPA můžete ověřit i informace, se kterými finančněporadenskými společnostmi či makléři váš finanční poradce spolupracuje. Stačí znát jméno, identifikační číslo (IČO) či identifikační číslo v registru ČNB.