Webový obsah - zobrazení

PORADCI A ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Webový obsah - zobrazení

Členové registru ELIXIR zvyšují transparentnost trhu díky účasti na společné a jednoznačné informační platformě. Informace z registru finančních poradců pomohou členům získat objektivní parametry k prokázání procesní způsobilosti.

Trh finančních poradců je vysoce závislý na vzájemné důvěryhodnosti všech partnerů a i každý jednotlivý neprofesionální přístup může diskreditovat celý obor. Zapojením do registru ELIXIR přispějí členové ke kultivaci trhu. Finanční zprostředkovatelé, jejichž data jsou uvedena v registru ELIXIR, získají konkurenční výhodu a možnost podpořit své zkušenosti nezávislým hodnocením své dřívější práce. Členství v registru ELIXIR je důležitým krokem v budování vlastní důvěryhodné profesní budoucnosti finančního poradce. 

Provozovatel registru finančních poradců garantuje vysokou ochranu osobních údajů, k jejichž zpracování byl předem vyžádán souhlas člena. Každý člen má právo podat žádost o individuální výpis a zkontrolovat si tak údaje o své osobě.

Jak se zapojit?

Každý finanční či pojišťovací poradce se musí obrátit na svého obchodního partnera, který je členem registru ELIXIR, a jeho prostřednictvím se má možnost zapojit do registru. Konkrétní situaci také může konzultovat přímo s odborníky registru prostřednictvím e-mailu či telefonu. Zároveň je možné poslat dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Ceník výpisů pro finanční poradce