Webový obsah - zobrazení

O REGISTRU

Webový obsah - zobrazení

Registr ELIXIR (Electronic Information Exchange Intermediary Register) je společným projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Jeho provozovatelem je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Registr plní především tyto funkce:

  • vytváří samoregulační nástroj podporující transparentnost trhu
  • vytváří platformu pro budování pozitivní historie a budoucnosti jednotlivých finančních a pojišťovacích poradců, makléřů a agentů
  • přispívá k pozitivnímu a důvěryhodnému vnímání profese finančního poradenství širokou veřejností 
  • nabízí efektivní nástroj k profesionálnímu řízení lidských zdrojů
  • přináší objektivní data o výši nevypořádaných závazků poradců

Finanční poradci, makléři či agenti poskytují na základě souhlasu svá osobní data členům registru, kteří je poté následně vkládají do databáze registru. Všechna data jsou zpracovávána podle bezpečnostních standardů platných pro oblast bankovního a finančního sektoru.

Registr ELIXIR účinně minimalizuje prostor pro neetické či dokonce nezákonné chování některých osob působících v oblasti finančního a bankovního poradenství. Přináší komplexní informace o profesní činnosti poradců, a to jak pozitivní, tak i negativní. Nedílnou součástí informací v registru jsou i informace o nevypořádaných závazcích. Tyto záznamy poté pomáhají členům registrů spolupracovat pouze s profesionálními, zodpovědnými a čestnými finančními poradci, kteří se podílí na pozitivním vnímání profese a vytváří tak podmínky k růstu celého oboru.

CRIF – Czech Credit Bureau

Provozovatelem registru ELIXIR a zpracovatelem dat je společnost CRIF - Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s organizací Bankovního (BRKI) a Nebankovního registru klientských informací (NRKI), jejichž prostřednictvím si zejména banky, spořitelny, leasingové a splátkové společnosti nebo faktoringové firmy ověřují bonitu svých klientů. CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. má silné zázemí mateřské skupiny CRIF, která je evropským lídrem v oblasti úvěrových registrů, risk managementu a poskytování obchodních informací.

Vedle provozování registrů poskytuje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. i řadu dalších služeb, a to finančnímu sektoru, ale i podnikatelům, veřejné správě či neziskovým organizacím. Disponuje nástroji pro řízení úvěrových rizik, řešeními proti podvodům, nástroji pro hodnocení ekonomické situace municipalit či bytových družstev nebo poskytuje ekonomické a personální informace o firmách prostřednictvím portálu cribis.cz.