Webový obsah - zobrazení

MAKLÉŘSKÉ A FINANČNĚPORADENSKÉ SPOLEČNOSTI

Webový obsah - zobrazení

Všichni členové registru ELIXIR přispívají svým členstvím k účinné samoregulaci trhu a zvyšují tak jeho transparentnost. Vzhledem k tomu, že na trhu působí mnoho makléřských či poradenských společností, členové registru získávají výraznou konkurenční výhodu, kterou mohou zužitkovat v nabídce svých služeb koncovým klientům.

V oblasti zprostředkovávání finančněporadenských služeb působí i někteří neprofesionální jedinci, kteří mohou svým přístupem poškozovat celkové vnímaní tohoto oboru. Díky zapojení do registru ELIXIR přispějí členové ke kultivaci trhu, a zároveň mohou aktivně pracovat s finančními poradci. Informace získané z registru pomohou členům nastavit objektivní parametry pro řízení lidských zdrojů v oblasti finančního poradenství.

Jak se zapojit?

Každá společnost, která má zájem stát se členem registru ELIXIR nebo má zájem o bližší informace, se může obrátit na konzultanty registru prostřednictvím e-mailu či telefonu. Zároveň je možné poslat dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.