Webový obsah - zobrazení

REGISTR ELIXIR

Webový obsah - zobrazení

ELIXIR je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů, agentů a dalších zprostředkovatelů finančněporadenských služeb na českém trhu.

Cílem projektu ELIXIR je přinášet informace o kvalitě služeb zmíněných subjektů na základě záznamů o včasnosti plnění případných finančních závazků subjektů, zvyšovat transparentnost poradenství a posilovat jeho důvěryhodnost mezi veřejností. Poskytuje široké veřejnosti informace o certifikaci pojišťovacích poradců a partnerech, se kterými spolupracují.

Představuje efektivní nástroj samoregulace.

Registr ELIXIR je společným projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. 

Informace o svých členech poskytuje výhradně s jejich osobním souhlasem, zprostředkovává jim pozitivní i kritickou zpětnou vazbu a nabízí jim účinný nástroj pro profesionální řízení lidských zdrojů.

Webový obsah - zobrazení

PodrobnějiOvěření certifikaceProč registryPřístup