Webový obsah - zobrazení

Často kladené dotazy

Webový obsah - zobrazení

Proč vůbec vznikl registr ELIXIR?
 • Registr ELIXIR vznikl z potřeby zvýšit transparentnost trhu finančních poradců, vytvořit podmínky pro samoregulaci trhu finančního zprostředkování a pro efektivní práci v oblasti přijímání finančních poradců jednotlivými finančněporadenskými společnostmi, makléři, pojišťovnami a bankami.
 
Jak registr funguje? 
 • Data do registru ELIXIR dodávají jednotliví členové registru. Členem registru ELIXIR se může stát jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů široké veřejnosti. Všechny podrobné informace o fungování registru jsou dostupné v Informačním memorandu. 
 
Jaké informace jsou v registru dostupné? 
 • Do registru jsou dodávána data o jednotlivých finančních poradcích, kteří k tomu musí udělit souhlas v souladu s příslušnou zákonnou normou a v souladu s pravidly nastavenými každou finančněporadenskou, makléřskou či pojišťovací společností nebo bankou. 
 • Údaje o každém finančním poradci samozřejmě obsahují základní identifikační údaje, dále data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví a také informace o nevypořádaných závazcích jednotlivých poradců.  
 
Jak často a jakým způsobem se údaje aktualizují?
 • Data jsou aktualizována na on-line bázi, minimálně však jedenkrát za měsíc
 
Kdo, kdy a jak se může dotazovat do registru? 
 • Do registru ELIXIR se může dotazovat člen registru. Dotazuje se on-line do webové aplikace na finančního či pojišťovacího poradce nebo makléře podle smluvních podmínek. Každý člen registru ELIXIR má on-line přístup ke všem informacím v databázi.
 • Dotazovat se také může každý finanční poradce či makléř, jehož data jsou dostupná v registru ELIXIR. Komplexní výpis získá při návštěvě Informačního centra, on-line výstupy nejsou dostupné.
 • Široká veřejnost má možnost si ověřit profesní vzdělání finančních poradců v podobě získání certifikátu €FA™, který uděluje evropské sdružení působící v České republice od roku 2010 pod značkou €FPA Česká republika. Součástí informací, které získá široká veřejnost, je i seznam společností, s nimiž finanční poradce či makléř spolupracuje. Toto dotazování lze uskutečnit on-line prostřednictvím stránek registrporadcu.cz, a to v části nazvané Ověření certifikace
 
Jak si může sám finanční poradce zjistit, jaká data jsou o něm dostupná v registru? 
 • Každý finanční poradce má možnost získat tištěnou zprávu, která shrnuje všechna data o něm dostupná v registru ELIXIR. Zpráva bude k dispozici v Informačním centru registru ELIXIR.
 • Pro výpis si musí každý poradce dojít sám tak, aby byla zachována podmínka ochrany osobních údajů či si o něj zažádat prostřednictvím notářsky ověřené žádosti poštou.  
 
Jak dlouhou platnost má výpis? 
 • Komplexní zpráva z registru ELIXIR má platnost k danému okamžiku, kdy byla vytištěna. Tato informace je součástí výpisu.  
 
Za výpis se platí? 
 • Každý finanční poradce, který si přijde pro výpis, za něj zaplatí v řádu stokorun. Ceník je dostupný na webových stránkách. 
 
Může finanční poradce, který získá svůj výpis v Informačním centru, tento dokument zveřejnit či ukázat klientovi? 
 • Je na každém finančním poradci, jak se získaným výpisem z registru ELIXIR naloží. 
 
Může se členem registru stát i finanční poradce sám o sobě? 
 • Členové registru jsou vždy právnické osoby či fyzické osoby podnikající. Žádný pojišťovací poradce nedodává data do registru sám o sobě, ale vždy prostřednictvím člena registru. Fungování je založeno na principu reciprocity. Členové mají povinnost data poskytovat a právo je čerpat. 
 
Jak funguje přenos informací / dat od členů registru ELIXIR do databáze a zpět z projektu k dotazovanému subjektu / členu registru ELIXIR?
 • Jedná se o šifrovanou elektronickou cestu přenosu dat. A to jak ze strany provozovatele, tak i ze strany členů registru ELIXIR. 
 
Jak získáváte data – údaje o jednotlivých finančních zprostředkovatelích?
 • Data do systému zadávají jednotliví členové registru ELIXIR. Identifikační údaje jsou ověřovány s veřejně dostupnými daty, ostatní informace budou unikátně zaznamenány pouze v registru ELIXIR.